Get Fit
Before Summer

With Anais Zanotti

Drivere


Slik Oppgraderer Du Til Windows 7

For installasjon av en PA-driver må alle modellavhengige PDL-skriverdrivere være av samme versjon. 1) Blandede versjoner av drivere for en skriverfamilie fungerer ikke. Brukere som ikke kan gis administratorrettigheter, bes om å kontakte oss og oppgi detaljert informasjon om kundens miljø. Dette er en løsning som kan brukes hvis det ikke kan gis administratorrettigheter til… read more